* *
Інструкція для посади "Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника стана пічного зварювання труб 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи теорії пластичності металів і калібрування валків трубних станів;
      - системи ручного та автоматичного керування;
      - вимоги державних стандартів до якості штрипса та труб.

1.4. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес зварювання труб на станах безперервного пічного зварювання.

2.2. Налагоджує стан та різальний інструмент, замінює валки, заправляє штрипс в стан і запускає стан, визначає температуру нагрівання металу.

2.3. Регулює швидкість зварювання труб.

2.4. Стежить за якістю поверхні та розмірами труб, правильним надходженням вентиляторного та компресорного повітря, пароохолоджуючої води та мастила.

2.5. Виявляє та усуває причини браку.

2.6. Веде поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.7. Керує бригадою стана.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.