* *
Інструкція для посади "Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії устаткування потокової лінії землепідготовчого відділення і складу формувальних та шихтових матеріалів;
      - технологічний процес виготовлення стрижнів розтруба та приготування стрижневих і формувальних матеріалів;
      - властивості формувальних матеріалів та їх призначення;
      - методи аналізу та випробувань шихтових і формувальних матеріалів і норми їх витрат.

1.4. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та веде роботи з подавання шихтових, формувальних та стрижневих матеріалів, навантаження та вивантаження шихтових та формувальних матеріалів, бере участь в приготуванні формувальних сумішей.

2.2. Контролює подавання вагонів з шихтовими, формувальними та стрижневими матеріалами у відділення цеху.

2.3. Забезпечує установлену технологію приготування стрижневих сумішей та якість виготовлення стрижнів розтруба.

2.4. Організує складування та подавання стрижнів розтруба на каруселі та відцентрові машини.

2.5. Здійснює контроль норм витрат шихтових та формувальних матеріалів, наявність матеріалів на складі.

2.6. Бере участь в ремонті та налагодженні устаткування дільниці, що обслуговується, і веде облік його роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.