* *
Інструкція для посади "Волочильник труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Волочильник труб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією волочильника труб 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси волочіння, роздачі, скручування та відпалу труб;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - сортамент труб;
      - вимоги державних стандартів до продукції, яка випускається;
      - маршрути волочіння;
      - слюсарну справу.

1.4. Волочильник труб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Волочильник труб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Волочильник труб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Волочильник труб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес волочіння труб на волочильних станах з тяговим зусиллям до 7 тс, волочіння труб на барабанах і спеціальних установках, процесів роздачі та скручування труб на спеціальних установках з одночасною термообробкою.

2.2. Регулює температурний режим відпалу.

2.3. Одержує задану структуру металу за величиною зерна, необхідну геометрію шагу скручення ребер ребристих труб.

2.4. Налагоджує устаткування, підбирає та встановлює технологічний інструмент.

2.5. Змащує вузли та деталі.

2.6. Завантажує та розвантажує устаткування.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Волочильник труб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Волочильник труб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Волочильник труб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Волочильник труб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Волочильник труб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Волочильник труб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Волочильник труб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Волочильник труб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Волочильник труб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Волочильник труб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.