Інструкція для посади "Художник-гример театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник-гример театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - складання схеми побудови зовнішнього образу персонажів;
      - технологію виробництва гриму (косметики);
      - способи виготовлення всіх пастижерських виробів;
      - основи кольорознавства;
      - принципи художнього освітлення;
      - призначення світлофільтрів;
      - властивості матеріалів, що застосовуються під час виготовлення пластичних деталей;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - історію вітчизняного і світового театрального і музичного мистецтва;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Художник-гример театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник-гример театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник-гример театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник-гример театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює за допомогою засобів гриму і пастижу зовнішні образи персонажів вистав (програм) згідно із загальним творчим задумом режисера-постановника.

2.2. Забезпечує художню якість гриму, проведення гримерних робіт у встановлені терміни.

2.3. Визначає разом із режисером-постановником, балетмейстером-постановником, художником-постановником портретну характеристику кожної дійової особи згідно із загальним стилем вистави (програми).

2.4. Визначає всі необхідні пастижерські вироби і матеріали для гриму.

2.5. Керує роботами з виготовлення перук, вусів, наклейок тощо, необхідних для проведення вистав (програм) та ремонтом пастижерських виробів.

2.6. Гримує основних виконавців і керує роботою гримерів-пастижерів з гримування інших персонажів епізодів, учасників масових і групових сцен.

2.7. Повідомляє асистента режисера про час виклику артистів з метою своєчасного їх гримування до початку вистави (програми).

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник-гример театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник-гример театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.