Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості конструкції і принцип роботи гідрогенераторів, перетворювачів та іншого складного електротехнічного устаткування гідроелектростанцій;
      - основні параметри і технічні характеристики силових масляних трансформаторів потужністю до 250000 кВА і напругою до 220 кВ, а також трансформаторів спеціального призначення;
      - апаратуру розподільних пристроїв напругою до 330 кВ;
      - конструктивну будову вводів напругою до 330 кВ та їх деталей;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання і ремонту вводів;
      - принцип роботи асинхронних електродвигунів із фазним і короткозамкнутим ротором, синхронних електродвигунів і генераторів;
      - ознаки й причини пошкодження обмоток та ізоляції трансформаторів;
      - особливості виконання ізоляції кабелів високої напруги та муфт;
      - призначення та конструкції маслонаповнених кабелів, арматури і апаратів до них;
      - особливості зберігання маслонаповнених кабелів;
      - норми та обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується;
      - схему масляного господарства;
      - складні креслення, схеми, ескізи й розрахункові записки, пов'язані з ремонтом електротехнічного устаткування ГЕС;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, демонтаж, монтаж, реконструкцію, регулювання і налагодження складного електротехнічного устаткування ГЕС: розподільних пристроїв напругою 110 - 330 кВ, силових трансформаторів напругою 110 - 220 кВ всіх типів і потужностей, вимірювальних трансформаторів напругою 110 - 220 кВ і трансформаторів спеціального призначення; електроустаткування і апаратури первинної комутації напругою до 330 кВ; електричних машин постійного і змінного струму, синхронних і асинхронних двигунів, гідрогенераторів.

2.2. Виконує ремонт із частковою або повною заміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 - 330 кВ.

2.3. Виготовляє гільзи роторного паза, виконує реконструкцію і ремонт вузлів роторних бандажів, проводить особливо складні слюсарні операції з обробкою деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, ремонт і реконструкцію струмопроводів, ремонт і заміну контактних кілець і колекторів.

2.4. Перевіряє вал на прогинання і спрацювання шийок, центрує вали агрегатів.

2.5. Бере участь у випробуваннях електричних машин, проводить посадку деталей в гарячому стані.

2.6. Виконує ремонт і монтаж масло- і газонаповнених кабельних ліній напругою понад 35 кВ, арматури і апаратури до них, заводить кінці підводних кабелів у берегові колодязі, проводить сушіння, вакуумування і заливання маслом муфт маслонаповнених кабелів, паяння у важкодоступних місцях із застосуванням фосфористомідного й срібного припою.

2.7. Усуває несправності електричної частини і виконує ремонт складного інструменту, пристроїв, вантажопідйомних механізмів, проводить їх випробування, виконує такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів деталей і елементів устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автотрансформатори напругою до 220 кВ - усунення виткового замикання в обмотці.

5.2. Автотрансформатори типу АТДЦТН потужністю 250000 кВА з класом напруги 110 - 220 кВ - капітальний ремонт за типовою програмою.

5.3. Вводи масляних вимикачів - регулювання нахилу за допомогою прокладок.

5.4. Диски упорні вала ротора - оброблення спеціальними пристроями.

5.5. Приймання якості робіт після проточування.

5.6. Крани електричні, кран-балки, електропідіймачі - ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування, центрування валів агрегатів, участь у випробуваннях.

5.7. Муфти стопорні маслонаповнених кабелів напругою 110 кВ - монтаж і ремонт.

5.8. Магнітопроводи трансформаторів ТДЦ-125000/220 - видалення джерел замикання пластин електротехнічної сталі.

5.9. Обмотки роторів - паяння та ізолювання міжкотушкових з'єднань.

5.10. Схеми електричні сушіння потужних генераторів - складання.

5.11. Трансформатори вольтододавальні типу ВРТДНУ-405000/35 - капітальний ремонт зі зміною перемикаючого пристрою.

5.12. Трансформатори ОЦДГ з обмоткою вищої напруги 220 кВ - ремонт обмотки, заміна кутових шайб, переізолювання відводів.