Інструкція для посади "Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пресувальника вогнетривких виробів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію пресування;
      - будову та правила технічної експлуатації пресів, що обслуговуються;
      - вимоги державних стандартів до сирця;
      - види виробів, що пресуються, та форм для їх виготовлення;
      - види браку та способи його усунення;
      - слюсарну справу.

1.4. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде пресування брикету напівсухим та пластичним способами на пресах різних систем і конструкцій.

2.2. Допресовує сирець пластичним способом пресування на пресах різних систем і конструкцій.

2.3. Пресує напівсухим способом заготовки карбідокремнієвих електронагрівачів.

2.4. Обслуговує перегони преси, змішувачі стрічкових пресів.

2.5. Пресує заготовки та вироби на пресах різних систем пластичним способом з продуктивністю до 40 т за зміну.

2.6. Пресує високоглиноземисті трубки та вироби і соломку із високовогнетривких окислів.

2.7. Пресує вироби напівсухий способом на механічних та гідравлічних пресах зусиллям до 150 тс.

2.8. Веде холодне пресування брикету та гаряче пресування заготовок карбідокремнієвих електронагрівачів пластичним способом під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації.

2.9. Контролює вологість та густину виробів.

2.10. Додержує розмірів та якості заготовок та виробів.

2.11. Забезпечує безперебійну роботу та справний стан преса, замінює зношені деталі.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник вогнетривких виробів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.