Інструкція для посади "Різальник гарячого металу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник гарячого металу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією різальника гарячого металу 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес різання металу на ножицях, пресах та пилах;
      - будову, правила налагодження та технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - раціональні способи порізки розкатів різних перерізів;
      - види та дефекти поверхні розкатів.

1.4. Різальник гарячого металу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник гарячого металу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник гарячого металу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник гарячого металу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розрізає гарячий метал на пресових ножицях з паралельними ножами зусиллям до 800 тс, розрізає листи товщиною до 4 мм на гільйотинних та дискових ножицях, обрізає передні і задні кінці розкату, обрізає кромки листів, розрізає метал на мірні довжини на пресах та пилах, розрізає гарячі труби на пилах після прокатки на безперервному стані.

2.2. Розрізає газовим різаком грубі листи легованих марок сталі.

2.3. Розрізає під керівництвом різальника вищої кваліфікації гарячий метал на пресових ножицях з паралельними ножами зусиллям 800 тс і більше, на летючих та гільотинних ножицях безперервних листових і заготовочних станів; розрізає рейки, балки та сортовий прокат на полозкових або маятникових пилах; розрізає листи товщиною 4 мм та більше на гільотинних і дискових ножицях; розрізає сортовий прокат широкого сортаменту на пресових ножицях.

2.4. Розмічає та розрізає штаби.

2.5. Установлює упори під час різання розкатів.

2.6. Стежить за правильним просуванням потоку металу, що підлягає різанню, за якістю різання металу та правильністю набирання клеймів і клеймування металу.

2.7. Виконує контрольні заміри за перерізом та довжиною.

2.8. Налагоджує ножиці, пили, преси, що обслуговуються, і замінює різальний інструмент.

2.9. Забезпечує цілісність та безперебійну роботу устаткування ножиць, пресів, пил, цілісність захисних пристроїв і наявність справного інструменту.

2.10. Бере участь в прийманні агрегатів різання після ремонту.

2.11. Веде облік порізаного металу за плавками, марками, профілями та розмірами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник гарячого металу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник гарячого металу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.