Інструкція для посади "Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості рейкового металу та режим гартування рейок різних типів;
      - принцип роботи керованих механізмів;
      - схеми маслопроводів, маслоочисної та промивної установок;
      - послідовність роботи механізмів та світлової сигналізації;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес об'ємного гартування рейок під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.2. Керує командоконтролерами на видачі рейок із печі, кантує і подає їх у роликоправильну машину, Під час автоматичного режиму стежить за роботою автоматики завантажувального стелажа, нагрівальної печі та механізмами задавання рейок в роликоправильну машину.

2.3. Вибирає режим керування приводами кантувача і канатного шлепера завантажувального стелажа, приводами роликового поду гартівної печі, камери видачі та вхідної заслінки печі.

2.4. Задає в систему відліку кількість рейок.

2.5. Набирає напівпакети під час роботи на автоматичному і напівавтоматичному режимах.

2.6. Бере участь в ремонтах устаткування, що обслуговується.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поста керування агрегатами об'ємного гартування рейок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.