Інструкція для посади "Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пультівника електроплавильної печі 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову пускової апаратури, механізмів підйому, переміщення та опускання електродів;
      - будову і принцип роботи автоматичного регулятора потужності печі, установки електродугового обігріву прибуткової частини зливків;
      - правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

1.4. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує з пульта електроживленням трансформатора, генератора та іншого устаткування, автоматичним регулятором потужності на електроплавильних печах ємкістю від 10 до 100 т, здійснює контроль за витрачанням електричної енергії, витратами кисню, температурою металу та інших параметрів роботи печі.

2.2. Керує автоматичною установкою електродугового обігріву прибуткової частини зливків сумарною масою зливків до 100 т з введенням даних у систему автоматичного керування процесом обігріву залежно від марки сталі та розваження зливків.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пультівник електроплавильної печі 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.