Інструкція для посади "Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста сталеструминної машини 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію вилучення окалини дробом;
      - будову, правила технічної експлуатації усіх вузлів дробометальної установки і приладів керування;
      - способи налагодження механізмів для обробки різних марок сталі;
      - властивості сталі різних марок;
      - вимоги державних стандартів до якості очищеної поверхні штаби і труби;
      - види дробу, його фізико-механічні властивості.

1.4. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес вилучення окалини з поверхні гарячекатаних нержавіючих штаб на сталеструминних машинах та дробометальних установках, установлених на агрегатах безперервного травлення, і з поверхні труб на дробокидальних установках, установлених в лінії антикорозійного покриття, з продуктивністю дробоподаючих механізмів до 2000 кг дробу за хвилину.

2.2. Веде технологічний процес вилучення окалини з поверхні труб на дробометальних установках, що розміщені в лінії антикорозійного покриття, з продуктивністю дробоподаючих механізмів понад 2000 кг дробу за хвилину під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.3. Підбирає розмір дробу для обробки різних марок сталі, налагоджує механізми подавання дробу на штабу, трубу, що рухаються, регулює швидкість викидання та кількість дробу.

2.4. Визначає якість очищення штаби і труби, ступінь зношення лопаток, подавальних механізмів та замінює їх.

2.5. Доглядає за машиною і бере участь у проведенні поточних ремонтів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст сталеструминної машини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.