* *
Інструкція для посади "Лікар з забезпечення водолазних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар з забезпечення водолазних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - лікар з забезпечення водолазних робіт вищої кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Лікар з забезпечення водолазних робіт I кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Лікар з забезпечення водолазних робіт II кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Лікар з забезпечення водолазних робіт. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію служби швидкої та невідкладної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря водолазного підрозділу;
      - класифікацію хвороб;
      - клініку, сучасні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань органів та систем людини;
      - методи інтенсивної терапії і реанімації, що застосовуються на догоспітальному етапі при критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями та нещасними випадками;
      - особливості проведення реанімації;
      - умови відмови від проведення реанімаційних заходів;
      - фізіолого-гігієнічні особливості водолазних спусків;
      - технічні і експлуатаційні характеристики водолазного спорядження, барокамер, водолазного колоколу та їх систем життєзабезпечення;
      - режими декомпресії та лікувальної рекомпресії;
      - правила асептики та антисептики;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар з забезпечення водолазних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар з забезпечення водолазних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар з забезпечення водолазних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар з забезпечення водолазних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію первинної медико-санітарної допомоги населенню.

2.2. Здійснює медичне забезпечення водолазних робіт.

2.3. Надає першу лікарську та невідкладну кваліфіковану медичну допомогу водолазам на етапі евакуації до лікувальних закладів в тому числі в умовах підвищеного тиску (в барокамері).

2.4. Контролює параметри газового середовища і мікроклімату в барокамерах і водолазному колоколі, повітрі, газових сумішах.

2.5. Здійснює нагляд за станом здоров'я водолазів до, під час та після проведення водолазних робіт а також контроль за режимом їх праці, відпочинку і харчування.

2.6. Обґрунтовує встановлений діагноз, визначає необхідність проведення спеціальних методів обстеження, показання до госпіталізації хворого або потерпілого, забезпечує транспортування до стаціонару.

2.7. Застосовує сучасні методи діагностики та лікування.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.11. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед водолазів, навчає їх методам само- та взаємодопомоги при травмах та нещасних випадках.

2.12. Сприяє поширенню медичних знань серед водолазів.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар з забезпечення водолазних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар з забезпечення водолазних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.