Інструкція для посади "Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника електровугільних виробів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи сортування виробів після механічного оброблення та пресування;
      - види механічного оброблення виробів;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними інструментами;
      - види браку після механічного оброблення та пресування виробів;
      - найменування та марки виробів;
      - Державні стандарти та технічні умови на готові вироби;
      - основи знань про допуски.

1.4. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сортує електровугільні вироби після механічного оброблення та пресування за марками, розмірами та зовнішнім виглядом (тріщини, пошли, раковини).

2.2. Готує вимірювальний інструмент та креслення.

2.3. Веде облік придатних та забракованих виробів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.