Інструкція для посади "Рятувальник з пошуку і рятування туристів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник з пошуку і рятування туристів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо в гірському пошуково-рятувальному загоні. Складання екзамену при проходженні атестації. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні документи, що діють у сфері аварійно-рятувальної служби;
      - основи організації рятувальних служб та вимоги, що висуваються до рятувальників з пошуку і рятування туристів;
      - вимоги нормативних документів щодо проведення аварійно (пошуково) - рятувальних робіт;
      - основні вимоги законодавства України про охорону праці;
      - основи медичної, підготовки та надання долікарської допомоги;
      - організації профілактичної роботи;
      - досконало знати зону (територію, акваторію) своєї відповідальності, основи топографічної підготовки, особливості місцевості, рельєфу, та небезпек;
      - спеціальне спорядження і правила його використання та зберігання.

1.4. Рятувальник з пошуку і рятування туристів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник з пошуку і рятування туристів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник з пошуку і рятування туристів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник з пошуку і рятування туристів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рятує людей під час проведення аварійно (пошуково) - рятувальних робіт.

2.2. Надає долікарську допомогу постраждалим у разі необхідності та їх транспортування.

2.3. Визначає рівень безпеки під час проведення аварійно (пошуково) - рятувальних робіт на різному рельєфі та за різних погодних умов.

2.4. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням спеціального спорядження з відпрацюванням способів рятування людей, практичної взаємодії з іншими рятувальниками.

2.5. Здійснює профілактичний огляд особистого та групового спеціального спорядження.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник з пошуку і рятування туристів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник з пошуку і рятування туристів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.