* *
Інструкція для посади "Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему одержання перегрітої пари, нагрівання органічних теплоносіїв;
      - параметри технологічного режиму установок і правила регулювання процесу;
      - правила приготування суміші органічних теплоносіїв;
      - будову, принцип дії котлів ВОТ та іншого устаткування;
      - фізико-хімічні властивості органічних теплоносіїв різних видів.

1.4. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес нагрівання органічного теплоносія під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або веде процес одержання перегрітої пари.

2.2. Контролює та регулює температуру, тиск, витрату пари; електроенергію за допомогою засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Пускає та зупиняє установки.

2.4. Веде облік витрати пари та електроенергії.

2.5. Усуває несправності у роботі устаткування.

2.6. Готує устаткування до ремонту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник нагрівання теплоносіїв 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.