Інструкція для посади "Кінолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кінолог" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Дозвіл роботи з собаками. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи безпечної життєдіяльності рятувальника та службової собаки в умовах надзвичайної ситуації;
      - заходи надання долікарської допомоги та першої ветеринарної допомоги;
      - техніку безпечних дій собаки під час роботи засобів механізації;
      - основи зооінженерії та ветеринарії;
      - методику і техніку підготовки собак пошуково-рятувальної служби;
      - завдання, систему, структуру, сили, засоби пошуково-рятувальних робіт;
      - взаємодію між державними та недержавними організаціями;
      - методику та тактику застосування собак пошуково-рятувальної служби під час рятувальних робіт у різних умовах;
      - правила підготовки майданчика для приймання вертольотів, міжнародні сигнали, які застосовуються авіаційними засобами рятування та доставки;
      - правила транспортування собак пошуково-рятувальної служби засобами транспорту (автомобільним, водним, повітряним тощо).

1.4. Кінолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кінолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кінолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кінолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує пошуково-рятувальні роботи в зонах надзвичайної ситуації за допомогою спеціально підготовлених собак.

2.2. У межах своєї компетенції здійснює координацію роботи рятувальників.

2.3. Підтримує постійний зв'язок з керівником аварійно-рятувальних робіт.

2.4. Здійснює догляд за службовими собаками та забезпечує їх усім необхідним.

2.5. Проводить систематичні тренування службових собак з метою набуття ними пошуково-рятувальних навичок.

2.6. Проводить селекцію та професійний відбір собак для навчання пошуково-рятувальним діям.

2.7. Надає долікарську допомогу постраждалим, а у разі необхідності - ветеринарну допомогу собаці.

2.8. Використовує засоби сигналізації (ракети, дими, фальшфейери тощо).

2.9. Складає та оформлює звітні документи (картки виявлення постраждалих, звіти та ін.).

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кінолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кінолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кінолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кінолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кінолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кінолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кінолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кінолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кінолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кінолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кінолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кінолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кінолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кінолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кінолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кінолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.