* *
Інструкція для посади "Апаратник етерифікації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник етерифікації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника етерифікації 4 розряду - не менше 3 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову і конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
      - схему арматури, комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів, каталізаторів, готового продукту;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - параметри технологічного процесу та правила його регулювання;
      - методику проведення аналізів;
      - державні стандарти на сировину;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник етерифікації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник етерифікації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник етерифікації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник етерифікації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний технологічний процес етерифікації або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення простого процесу етерифікації.

2.2. Контролює хід етерифікації та супровідних їй процесів.

2.3. Регулює параметри технологічного процесу.

2.4. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується.

2.5. Заміряє витрати сировини та вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів.

2.6. Провадить контрольні аналізи.

2.7. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник етерифікації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник етерифікації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу етерифікації у виробництві бутилового ефіру 2, 4-діхлорфеноксіоцтової кислоти, пластифікаторів, поверхнево-активних речовин, ефірів целюлози, етилформіату, малонового ефіру, полібутилтитанату, синтетичних жирозамінників, барбамілу, ефіру метилового, хлоргідрину, синтоміцину.