Інструкція для посади "Штурман авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штурман авіаційного загону" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва штурмана I, II класів. Стаж роботи за професією штурмана повітряного судна - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства Укравіатрансу, авіапідприємства, які регламентують штурманське забезпечення польотів;
      - теорію та техніку літаководіння;
      - організацію управління рухом повітряного судна;
      - планування та забезпечення польотів;
      - особливості використання радіотехнічних засобів за повітряними трасами та районами польотів;
      - авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту;
      - методики навчання льотного складу літаководінню;
      - організацію планування та штурманського забезпечення польоту;
      - рівень штурманської підготовки складу, що навчається;
      - маршрути (райони) польотів;
      - ступінь оснащення навігаційними пристроями;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу;
      - перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів;
      - положення про льотну службу;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Штурман авіаційного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штурман авіаційного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штурман авіаційного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штурман авіаційного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль якості літаководіння з використанням даних об'єктивного контролю, контроль попередньої підготовки екіпажу, перевірку літаководіння у рейсових умовах та проведення тренувань на тренажерах.

2.2. Проводить з льотним складом заняття з літаководіння та використання пілотажного навігаційного обладнання повітряного судна, що експлуатується, а також організовує тренування на аеродромах, у рейсових умовах та тренажері за всіма засобами літаководіння.

2.3. Проводить ретельне розбирання кожного випадку втрати орієнтування, порушення правил використання повітряного простору, авіаційної події з вини штурманської служби та вживає заходів до їх запобігання.

2.4. Розроблює тематику та план підготовки екіпажів до осінньо-зимового та весняно-літнього періодів роботи з урахуванням особливостей літаководіння та експлуатації пілотажно-навігаційного та радіонавігаційного обладнання повітряного судна.

2.5. Веде підготовку льотного складу з літаководіння щодо підвищення класу, контролює порядок та якість проходження програми штурманської підготовки льотного складу, роботу з удосконалення професійної та методичної майстерності штурманів-інструкторів.

2.6. Забезпечує екіпажі повітряного судна штурманським спорядженням, польотними картами та навчальними посібниками з літаководіння, організовує їх облік та зберігання.

2.7. Аналізує стан роботи з штурманського забезпечення авіаційного загону та оформлює встановлену документацію.

2.8. Бере участь у розробленні інструкції з виконання польотів в районі аеродрому, інструкції з організації керування польотами та їх забезпечення за видами авіаційних робіт, аеронавігаційних описів місцевих повітряних ліній II категорії (районів польотів з виконання авіаційних робіт).

2.9. Запроваджує передовий досвід організації штурманського забезпечення польотів, освоює та впроваджує в практику польотів нові, більш удосконалені методи літаководіння, системи навігації та посадки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штурман авіаційного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штурман авіаційного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штурман авіаційного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штурман авіаційного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штурман авіаційного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штурман авіаційного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штурман авіаційного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штурман авіаційного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штурман авіаційного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штурман авіаційного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.