Інструкція для посади "Оператор технічних засобів контролю на безпеку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор технічних засобів контролю на безпеку" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка з отриманням відповідного свідоцтва (Сертифіката) та стажування на робочому місці. Медичне обстеження фізичного і психічного стану за встановленим порядком. Стаж роботи у галузі авіаційної безпеки - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та стандарти контролю на безпеку пасажирів, ручної поклажі і багажу;
      - правила та процедури контролю на безпеку вантажу, пошти, бортприпасів, термінових та кур'єрських відправлень;
      - правила особистого контролю на безпеку пасажирів і членів екіпажу;
      - послідовність технологічних операцій на кожному робочому місці в пункті контролю на безпеку;
      - порядок дій співробітників правоохоронних органів на запит з пункту контролю за умов створення нештатних ситуацій;
      - порядок дій персоналу під час отримання інформації про загрозу безпеці цивільної авіації;
      - принципи застосування і тактичні можливості спеціальних технічних засобів контролю на безпеку (рентгено-телевізійних інтроскопів, стаціонарних металошукачів, ручних металодетекторів, детекторів вибухових речовин);
      - правила використання засобів телефонного та радіозв'язку і сигналізації);
      - принципи поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, холодною зброєю та іншими небезпечними предметами, що можуть бути використані для нападу на екіпаж та пасажирів;
      - правила вилучення і зберігання небезпечних предметів і речовин;
      - правила складання і оформлення звітних документів.

1.4. Оператор технічних засобів контролю на безпеку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор технічних засобів контролю на безпеку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор технічних засобів контролю на безпеку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор технічних засобів контролю на безпеку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює фізичний та апаратурний контроль на безпеку пасажирів, членів екіпажу повітряного судна, ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти, кур'єрських та термінових відправлень, бортових припасів.

2.2. Виконує розпізнавання та аналіз за допомогою рентгено-телевізійних установок з достатньою вірогідністю вміст ручної поклажі та багажу з метою виявлення заборонених до транспортування предметів.

2.3. Проводить особистий контроль пасажирів і членів екіпажу із застосуванням різних засобів, у тому числі ручного металодетектора.

2.4. Вживає необхідних та достатніх заходів у разі виявлення зброї, вибухових пристроїв, інших небезпечних предметів та речовин, а також осіб, розшукуваних за орієнтуваннями правоохоронних органів.

2.5. Складає відповідні документи з процедури вилучення заборонених предметів і речовин.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор технічних засобів контролю на безпеку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор технічних засобів контролю на безпеку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.