Інструкція для посади "Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші матеріали щодо ВКГ;
      - структуру підприємства;
      - схеми водопостачання, водовідведення, зони роботи насосних станцій;
      - правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів;
      - правила безпечного ведення робіт під час експлуатації системи водопостачання і водовідведення населених пунктів;
      - правила користування комунальним водопроводом і каналізацією;
      - будівельні норми і правила та державні стандарти на споруди водопроводу і каналізації, питну воду, вимоги до очищення стічних вод;
      - типові норми часу на ремонт і утримання об'єктів ВКГ;
      - основи економіки, організації праці та організації виробництва;
      - правила обліку;
      - методи розроблення планів (графіків) роботи та порядок звітності про їх виконання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування.

2.2. Розробляє річні, квартальні, місячні плани різних видів ремонтів мереж, споруд, устаткування, а також інших основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ).

2.3. Забезпечує своєчасне виконання планово-запобіжних ремонтів, затверджених графіків профілактичних робіт.

2.4. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів.

2.5. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання.

2.6. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт.

2.7. Аналізує причини аварій і пошкоджень на об'єктах ВКГ та розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.8. Здійснює облік та паспортизацію об'єктів ВКГ, вносить зміни в документацію після їх ремонту.

2.9. Веде відповідну документацію з інвентаризації основних засобів виробництва.

2.10. Надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам під час упровадження їх пропозицій.

2.11. Контролює додержання правил і норм охорони праці, веде відповідну документацію.

2.12. Здійснює контроль за своєчасною атестацією працівників, що обслуговують об'єкти підвищеної небезпеки.

2.13. Бере участь у розслідуванні причин травматизму і розробляє заходи щодо його запобігання.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.