Інструкція для посади "Машиніст тістообробних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст тістообробних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією машиніста тістообробних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес оброблення та вистоювання тіста;
      - методи органолептичної оцінки якості тіста;
      - вимоги до якості тіста, маси і форми виробів;
      - вплив якості тіста на масу виробів та на роботу механізмів;
      - сорти тіста і готової продукції;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує тістообробний агрегат або одну ділильну машину для оброблення штучних сортів хліба, булочних, бубличних і сухарних виробів.

2.2. Регулює надходження тіста у приймальний пристрій машини.

2.3. Перевіряє якість і масу шматків тіста.

2.4. Змащує і чистить окремі вузли машин.

2.5. Укладає дошки і листи з напівфабрикатами на вагонетку, транспортер або пруфер.

2.6. Виконує інші роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст тістообробних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.