Інструкція для посади "Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка в галузі управління як старшого робітника та стаж роботи за професією машиніста центрального теплового щита керування котлами VI групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й технічні характеристики котла допоміжного устаткування;
      - теплові захисти і теплові схеми котельної установки і технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії;
      - норми якості води й пари;
      - принцип дії засобів вимірювань і принципові схеми теплового контролю і автоматики, допустимі відхилення параметрів котлоагрегатів;
      - властивості палива що застосовується, і продуктів його згоряння;
      - техніко-економічні показники роботи котлоагрегатів;
      - основи теплотехніки, механіки, електротехніки і водопідготовки.

1.4. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить режим роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження, експлуатаційне обслуговування котлів із центрального теплового щита керування і забезпечує їх безперебійну й економічну роботу (Паропродуктивність котлів з тиском пари понад 6,0 МПа: тверде паливо понад 300 т/год.).

2.2. Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування і перемикання в теплових схемах котлоагрегатів.

2.3. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації.

2.4. Ліквідує аварійні ситуації.

2.5. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Виводить устаткування в ремонт.

2.7. Керує підлеглими робітниками.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст центрального теплового щита керування котлами VII група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.