Інструкція для посади "Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації установок газових об'єктів (в умовах видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ) II категорії - не менше 2 років; для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів;
      - правила технічної експлуатації устаткування газових об'єктів;
      - правила технічної експлуатації та правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів;
      - експлуатаційні характеристики, інструкції та будову устаткування;
      - технологічні схеми і регламенти роботи устаткування;
      - будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
      - інструкції з виконання вогневих і небезпечних робіт тощо;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

1.4. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами з видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату, нафти.

2.2. Забезпечує газовидобувні та нафтовидобувні об'єкти технологічними регламентами, технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи, блок-кондукторів і установки комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах.

2.3. Здійснює контроль за дотриманням технологічних регламентів експлуатації установки попередньої підготовки газу морської стаціонарної платформи і блок-кондукторів установки комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування і газопроводів газового господарства.

2.4. Контролює стан газопроводів, складає плани і графіки пропускання очисних пристроїв, контролює запуск очисних пристроїв згідно з графіками; накопичує інформацію щодо запусків очисних пристроїв з метою установлення оптимальної експлуатації газопроводів і економії метанолу.

2.5. Контролює виконання обстеження газопроводів згідно з "Програмою-заявкою на водолазне обстеження морських об'єктів" і затвердженими графіками.

2.6. Контролює роботу бригади підземного ремонту свердловин з устаткуванням для роботи в свердловині (технічне обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування та інструменту, призначеного для роботи з ним).

2.7. Разом з майстром підземного ремонту свердловин складає плани робіт із спускання, вилучення і обслуговування внутрішньосвердловинного устаткування.

2.8. Бере участь у складанні графіків обробки розчинами поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт і контролює їх виконання.

2.9. Здійснює контроль за витратами метанолу на установках комплексної підготовки газу морської стаціонарної платформи, установках комплексної підготовки газу, вузлів ежектування та інших об'єктів; бере участь у розробленні норм витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімреагентів.

2.10. Контролює дотримання норм безпечної експлуатації газового господарства на виробничих і допоміжних об'єктах.

2.11. Розробляє плани вогневих і газонебезпечних робіт, бере участь в їх проведенні.

2.12. Здійснює технічний нагляд за роботами при будівництві нових і капітальному ремонті об'єктів, що експлуатуються.

2.13. Бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів із будівництва або капітального ремонту в експлуатацію.

2.14. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання.

2.15. Бере участь у розробленні заходів, правил та інструкцій з фонтанної безпеки; здійснює постійний контроль за роботою об'єктів згідно з правилами та інструкціями фонтанної безпеки.

2.16. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запчастини, необхідні для експлуатації газових об'єктів, і контролює їх виконання.

2.17. Керує роботами підвищеної небезпеки і роботами із запобігання або ліквідації аварій.

2.18. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію.

2.19. Веде установлену технічну документацію.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації установок газових об'єктів I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.