Інструкція для посади "Черговий по переїзду 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий по переїзду 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову переїзду та правила його обслуговування;
      - принципи дії обладнання, встановленого на переїзді, виявлення несправностей в його роботі та їх усунення;
      - порядок регулювання руху транспортних засобів по переїзду;
      - інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення шляхових робіт;
      - інструкцію з будови та обслуговування переїздів;
      - місцеву інструкцію з обслуговування переїзду;
      - місцеву інструкцію про порядок користування пристроями автоматики на переїзді;
      - типову інструкцію з охорони праці та виробничої санітарії для чергових по переїзду, правила дорожнього руху по залізничному переїзду.

1.4. Черговий по переїзду 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий по переїзду 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий по переїзду 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий по переїзду 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безпечний та безперебійний рух поїздів та транспортних засобів на переїзді.

2.2. Організує та регулює відповідно до встановленого порядку рух через переїзд великовантажних, тихохідних, особливо важких та довгомірних транспортних одиниць, машин і механізмів, прогін худоби.

2.3. Забезпечує контроль за справною роботою переїзної або загороджувальної сигналізації та автоматизації, автоматичних шлагбаумів або електрошлагбаумів, пристроїв для закривання та відкривання шлагбаумів, прожекторних установок, електроосвітлення, радіо- та телефонного зв'язку.

2.4. Виправляє несправності у роботі обладнання переїзду, які можуть бути усунені силами чергового (або чергових) по переїзду.

2.5. Організує безпечний рух поїздів і транспортних засобів у разі несправного стану автоматичної сигналізації, приладів керування автоматичними шлагбаумами під час порушення енергопостачання при аварійному стані і проведенні робіт з технічного обслуговування та регулювання пристроїв автоматики та сигналізації.

2.6. Огороджує переїзд і подає встановлені сигнали.

2.7. Наглядає за станом поїздів, що проходять, вживає заходів для зупинки поїзда у випадках виявлення несправностей у рухомому складі та порушень у навантаженні вантажів, що загрожують безпеці руху.

2.8. Забезпечує, утримує пристрої переїзду, залізничної колії і всю площу переїзду та під'їздів до нього у межах шлагбауму в справності та чистоті.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий по переїзду 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий по переїзду 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий по переїзду 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий по переїзду 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий по переїзду 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий по переїзду 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий по переїзду 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий по переїзду 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий по переїзду 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий по переїзду 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування переїздів, розташованих на схрещеннях: залізниць з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу, а також станційних та під'їзних колій з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 7000 автомобілів за добу; залізниць з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 3000 автомобілів за добу; залізниць з інтенсивністю руху 101-200 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 1000 автомобілів за добу; залізниць з інтенсивністю руху більше 100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 200 автомобілів за добу.