Інструкція для посади "Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника ртутних випрямлячів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип роботи ртутних насосів, вакуумметрів, формувальних стендів та пультів керування;
      - правила проведення необхідних випробувань;
      - усі види слюсарного оброблення;
      - методи контролю якості складання ртутних випрямлячів;
      - оформлення технічної документації.

1.4. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає складні вузли та дослідні взірці ртутних випрямлячів.

2.2. Виконує вакуумне складання складних ртутних випрямлячів з підганянням вузлів та деталей, які складає.

2.3. Складає та випробовує формувальні стенди та пульти керування.

2.4. Визначає та усуває дефекти під час складання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вакуумметри - вакуумне складання.

5.2. Вентилі та вакуумні системи - відшукування течі.

5.3. Насоси ртутні та вакуумметри - складання та випробування.