Інструкція для посади "Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника електротехнічних виробів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості електротехнічних виробів, які підлягають термовакуумному обробленню;
      - будову та правила експлуатації термовакуумних установок;
      - принципові схеми роботи установок у автоматичному та ручному режимах;
      - правила ведення технічної документації;
      - теоретичні основи вакуумної техніки.

1.4. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес просочування, сушіння, компаундування та лакування деталей та великогабаритних виробів у термовакуумних установках з індивідуальним заливанням та обігріванням проміжним носієм.

2.2. Готує складне та унікальне вакуумне устаткування до роботи.

2.3. Заливає під вакуумом трансформатори та конденсатори за допомогою заливальних стаканів і через колектори просочувальними рідинами: діоктилфталатом та фенілксилілетаном.

2.4. Герметично упаковує обмотки великих електричних машин, турбогенераторів та закріпляє їх на спеціальні рами.

2.5. Обслуговує вакуумні насоси та системи автоматичного регулювання температурних режимів.

2.6. Контролює хід процесу за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури.

2.7. Веде технологічну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Просочувальник електротехнічних виробів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ізоляція корпусна - просочування термореактивним компаундом на основі епоксидної смоли вакуумнонагрівальним способом.

5.2. Машини електричні індивідуального виконання - сушіння у вакуумі з просочуванням.

5.3. Обмотки електричних машин - сушіння, просочування та гідростатичне обпресовування.

5.4. Стрижні та шини сполучені гідро- та турбогенераторів - сушіння, просочування та гідростатичне обпресовування.

5.5. Якорі електричних машин потужністю понад 200 кВт - просочування.