* *
Інструкція для посади "Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, принципові та монтажні схеми систем та агрегатів, правила технічної експлуатації, регламент і технологічні вказівки щодо повітряних суден, що обслуговуються;
      - методи регулювання і налагодження складних систем та їх виконання, усунення складних дефектів;
      - особливості технічної підготовки особливо складної, дослідної та унікальної техніки до випробувань у повітрі;
      - технологію та особливості проведення всіх видів наземних випробувань.

1.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт двох і більше типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або одного з типів надзвукових або широкофюзеляжних літаків.

2.2. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленого методу, виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака I-III класу (вертольотів I-II класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей.

2.3. Перевіряє та регулює тросову проводку в системах керування літаків і двигунів та інші особливо складні та відповідальні роботи з усунення дефектів, під час оперативного технічного обслуговування повітряних суден.

2.4. Запускає, прогріває та випробовує двигуни літаків III класу.

2.5. Регулює та доводить системи керування повітряних суден, що обслуговуються, двигуни та їх агрегати.

2.6. Проводить повну технічну підготовку повітряних суден до випробування в повітрі та усуває виявлені несправності після випробування.

2.7. Перевіряє всі види наземних випробувань: здавальних, контрольних, технологічних і спеціальних.

2.8. Випробовує вертольоти I-II класу закріпленим методом.

2.9. Додержує та виміряє параметри роботи агрегатів і систем.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.