* *
Інструкція для посади "Апаратник поліконденсації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник поліконденсації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника поліконденсації 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, каталізаторів, готового продукту;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - фізико-хімічні основи технологічного процесу на робочому місці;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - методику проведення аналізів і розрахунків;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник поліконденсації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник поліконденсації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник поліконденсації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник поліконденсації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес поліконденсації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Обслуговує все устаткування та засоби автоматики дільниці поліконденсації.

2.3. Контролює технологічний режим, вихід та якість продукції.

2.4. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2.5. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту.

2.6. Оцінює їх якість за результатами аналізів.

2.7. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій.

2.8. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень.

2.9. Керує регулювальними пристроями.

2.10. Готує устаткування до роботи.

2.11. Пускає, зупиняє та стежить за станом устаткування.

2.12. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник поліконденсації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник поліконденсації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.