* *
Інструкція для посади "Вальцювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вальців різних конструкцій, контрольно-вимірювальних приладів;
      - способи регулювання вальців залежно від товщини та властивостей суміші, яка вальцюється;
      - вимоги до сумішей за якістью;
      - властивості матеріалів, які застосовуються;
      - технологічний процес переробки сумішей в готові вироби.

1.4. Вальцювальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес первинної гоїастикації, желатинізації, усереднення, м'якшення, фарбування, листовання та калібрування на вальцях різних конструкцій при виготовленні нітролінолеуму, полівінілхлоридних виробів (минаючи стадію каландрування), полівінілхлоридного полотна, пластин, брикетів, каталізатора (крейдяної суміші), фаоліту, полістиролу, кремнійорганічних порошків, ацетилцелюлозного етролу або при виготовленні прес-матеріалів на основі фенолформальдегідних смол, нітроцелюлозного етролу, пластикату, целулоїду, целюлози під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації, а також при виготовленні полівінілхлоридних, гліфталевих, кумаронових та інших полімерних сумішей (окрім гумових) на вальцях з довжиною валків понад 800 мм.

2.2. Перевіряє технічну справність та готує до роботи вальці, гальмовий та пусковий пристрої, механізм розсування валків, пароводяних та транспортних комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Установлює тривалість циклу, температурні режими вальців, фрикцій та зазора залежно від видів та рецептур сумішей, відповідно до технологічної карти.

2.4. Дозує попередньо приготовлені суміші вручну або за допомогою транспортних та дозуючих пристроїв в кількості та послідовності, які передбачені технологічними регламентами.

2.5. Стежить за рівномірним розподілом маси по довжині валків.

2.6. Ретельно перемішує суміші, періодично підрізає ручним або механічним ножем та повторно вальцює суміші у процесі оброблення до потрібних температури, пластичності, усереднення та калібра листів.

2.7. Визначає готовність суміші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів або візуально.

2.8. Знімає провальцьовану та злистовану масу з валків на барабан, розкладає на стелаж, охолоджує та передає для наступного оброблення і доведення калібра на вторинних вальцях, штампах та вирубних пресах.

2.9. Змазує, контролює температуру підшипників на вальцях і редукторі.

2.10. Провадить дрібний ремонт устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.