* *
Інструкція для посади "Провідний інженер зміни газокомпресорної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер зміни газокомпресорної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються газокомпресорної служби;
      - будову, принцип роботи і технологічну схему ГКС;
      - технологічні регламенти роботи газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання компресорних станцій;
      - правила технічної експлуатації компресорних станцій та магістральних газопроводів;
      - організацію виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво вахтовим персоналом газокомпресорної служби (ГКС).

2.2. Видає оперативні завдання і розпорядження працівникам служби.

2.3. Контролює дотримання графіків та маршрутів, порядку приймання і здавання зміни, обходів та оглядів газоперекачувальних агрегатів, допоміжного обладнання ГКС.

2.4. Контролює дотримання установлених технологічних режимів роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА) та допоміжного обладнання ГКС.

2.5. Контролює правильне виконання операцій з пуску, зупинки, ремонту газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС в термін, встановлений та погоджений з диспетчерською службою.

2.6. Керує персоналом ГКС у випадку виникнення аварій.

2.7. Передає в диспетчерську службу заявки, складені начальником ГКС, на введення у роботу або резерв після ремонту, а також виведення із роботи або резерву в ремонт ГПА і допоміжного обладнання ГКС.

2.8. Бере участь у пуску в експлуатацію газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС після капітального і поточного ремонту.

2.9. Оформляє відповідні акти.

2.10. Бере участь у переключеннях в технологічних схемах ГКС, в електричних схемах високої напруги.

2.11. Контролює виконання ремонтно-профілактичних робіт згідно з затвердженими планами і графіками.

2.12. У разі виявлення дефектів, неполадок та порушень технологічного режиму роботи ГПА, іншого обладнання вживає заходів щодо відновлення нормальної роботи.

2.13. Бере участь у аналізі причин виникнення аварійної ситуації, в розробленні пропозицій щодо запобігання їм.

2.14. Бере участь у розробленні плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, механізації та автоматизації трудомістких процесів.

2.15. Забезпечує виконання затвердженого плану.

2.16. Забезпечує робочі місця необхідною оперативно-технічною документацією.

2.17. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.18. Веде оперативно-технічну документацію щодо експлуатації обладнання; журнали дефектів; книжки заявок на виведення обладнання в ремонт; добову відомість роботи обладнання.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.