Інструкція для посади "Інженер з експлуатації газокомпресорної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації газокомпресорної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності компресорної станції;
      - будову обладнання КС;
      - виробничі потужності та технологію транспортування газу;
      - правила технічної та безпечної експлуатації КС та магістральних газопроводів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і здійснює технічне керівництво експлуатацією ГПС і допоміжного обладнання.

2.2. Організовує підготовку робочих місць для виконання ремонтних робіт допоміжного обладнання ГКС.

2.3. Складає звіт про роботу ГКС.

2.4. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання на встановлених і реконструйованих об'єктах.

2.5. Веде контроль за роботою підлеглого персоналу ГКС.

2.6. При аваріях і пожежах виявляє характер і причини пошкоджень, бере участь у їх ліквідації, знешкоджує виявлені неполадки і дефекти.

2.7. Здійснює контроль за технічно правильною та безпечною експлуатацією ГКС.

2.8. Розробляє норми витрат паливно-енергетичних ресурсів і матеріалів.

2.9. Контролює якість ремонту компресорної станції та допоміжного обладнання.

2.10. Готує пропозиції і виконує план організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення організації ремонту, впровадження передового досвіду, механізації трудомістких робіт.

2.11. Готує заявки на матеріали, запасні частини.

2.12. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.13. Веде технічну документацію з експлуатації, налагодження і випробування основного і допоміжного обладнання ГКС.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації газокомпресорної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.