Інструкція для посади "Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації енергоустаткування;
      - призначення, будову, принцип дії високовольтного випробувального та випробуваного устаткування;
      - головну електричну схему атомної електростанції та електричну схему живлення власних потреб енергоустаткування атомної електростанції;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила безпечної експлуатації та будови електроустановок;
      - правила радіаційної безпеки;
      - стандарти та методики, що регламентують правила проведення високовольтних випробувань і вимірювань енергоустаткування атомної електростанції;
      - інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем та енергооб'єднань;
      - протиаварійні та експлуатаційні циркуляри на енергоустаткування;
      - передовий виробничий досвід у галузі випробувань енергоустаткування атомної електростанції;
      - положення з розслідувань та обліку нещасних випадків на виробництві;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну, економічну та безпечну роботу енергоустаткування шляхом якісного та своєчасного проведення високовольтних випробувань і вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції відповідно до правил технічної експлуатації, організації робіт та графіків ремонту.

2.2. Складає програми щодо проведення високовольтних випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції.

2.3. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції.

2.4. Керує та безпосередньо виконує роботи з проведення випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції: випробування підвищеним прикладеним напруженням, вимірювання опору ізоляції, визначення тангенса кута діелектричних втрат струму та втрат холостого ходу, вимірювання ємності та зволоженості обмоток, вимірювання струмів витоку розрядників, вимірювання опору контурів заземлення тощо.

2.5. Керує та бере участь у роботах з технічного обслуговування та ремонту апаратури, що застосовується під час випробувань та вимірювань параметрів енергоустаткування атомної електростанції.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням методик та програм з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.

2.7. Бере участь у складанні річних графіків профілактичних випробувань енергоустаткування атомної електростанції, квартальних і місячних планів робіт.

2.8. Бере участь у перегляді інструкцій з експлуатації енергоустаткування атомної електростанції.

2.9. Працює у комісіях з розслідування аварій, порушень, відмов в електроустановках.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері вдосконалення випробувань енергоустаткування атомної електростанції.

2.11. Збирає, узагальнює, враховує і доводить до керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи енергоустаткування атомної електростанції, надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам з питань удосконалення експлуатації і ремонту енергоустаткування атомної електростанції, проведення високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування атомної електростанції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.