Інструкція для посади "Артист - дресирувальник тварин I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Артист - дресирувальник тварин I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста - дресирувальника тварин II категорії не менше 2 років. Володіє високою артистичністю; вміє створювати оригінальні високохудожні твори мистецтва дресирування; відмінно володіє мистецтвом дресирування; вміє визначати у тварин їх здібності до різних трюків. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - способи страхування та підтримки;
      - основи акторської майстерності і гриму;
      - історію і шляхи розвитку дресирування в циркових жанрах;
      - основи ветеринарії;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Артист - дресирувальник тварин I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Артист - дресирувальник тварин I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Артист - дресирувальник тварин I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Артист - дресирувальник тварин I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює та виконує нескладні та оригінальні художньо-образні номери, видатні за своєю виконавською майстерністю.

2.2. Дресирує тварин, які працюють в номері.

2.3. Організує та здійснює проведення репетицій та підготовку робіт як за існуючим репертуаром, так і з підготовки нових трюків.

2.4. Вносить зміни в трюкову частину та композицію номера, здійснює підготовку та вибракування тварин, заміну поголів`я, чисельну та якісну заміну складу тварин.

2.5. Працює над вдосконаленням своєї акторської майстерності.

2.6. Бере участь у парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та пантомімах (тематичних виставах) згідно із сценарієм; дотримує правил та норм охорони праці, здійснює контроль за роботою асистентів, робітників з догляду за тваринами, бере участь у всіх підготовчих репетиційних роботах, упакуванні, розпакуванні майна, навантаженні та розвантаженні тварин на всі види транспортних засобів, розміщенні тварин під час перевезення та утримання в цирках.

2.7. Вміє професійно користуватися різними інструментами дресирування - шамбер`єром, кордою, лонжею тощо.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Артист - дресирувальник тварин I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Артист - дресирувальник тварин I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Дресирувальник собак всіх порід, кішок домашніх, гризунів, дрібних хижаків, черепах, всіх птахів, в тому числі хижих птахів тощо.