Інструкція для посади "Лампівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лампівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову шахтових ламп різних систем, зарядних агрегатів, саморятувальників, газоаналізаторів, респіраторів і контрольно-вимірювальних приладів, застосовуваних під час зарядження;
      - правила заправлення, заряджання шахтових ламп і акумуляторних батарей;
      - правила поводження з пожежогасниками, кислотами, лугами та іншими матеріалами для заправляння ламп;
      - правила виготовлення електроліту;
      - режим заряджання акумуляторів;
      - правила розбирання, збирання, приймання і видавання ламп;
      - правила зберігання карбіду, кислот, лугів та інших матеріалів, ламп і акумуляторів;
      - основи електротехніки.

1.4. Лампівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лампівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лампівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лампівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заправляє і заряджає шахтові лампи різних систем.

2.2. Установлює акумуляторні батареї на заряджальні столи та їх заряджає.

2.3. Готує електроліт необхідної густини, стежить за його рівнем в акумуляторах і доливає до встановленого рівня.

2.4. Обслуговує зарядні агрегати, стежить за показаннями засобів виміру.

2.5. Регулює процес заряджання за показаннями приладів.

2.6. Чистить контактні частини акумулятора від іржі, бруду, солей і лугу.

2.7. Чистить, перевіряє справність і пломбує шахтові лампи, здає їх у ремонт і одержує з ремонту.

2.8. Приймає і оглядає лампи, саморятувальники, газоаналізатори та видає їх робітникам.

2.9. Обліковує лампи і саморятувальники, здійснює їх дрібний ремонт.

2.10. Приймає, промиває респіратори і видає їх робітникам.

2.11. Проводить дроблення карбіду, прибирає приміщення лампової.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лампівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лампівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лампівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лампівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лампівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лампівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лампівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лампівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лампівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лампівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.