Інструкція для посади "Інженер гірничорятувальної служби I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер гірничорятувальної служби I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера (районний) гірничорятувальної служби II категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші настановчі і нормативні документи, що стосуються діяльності і перспективи розвитку гірничорятувальної служби;
      - технологію ведення робіт;
      - використовувані засоби механізації, показники небезпеки;
      - рівень підготовленості обслуговуваних підприємств для рятування людей та ліквідації аварій та забезпеченості засобами пожежогасіння, рятування і саморятування людей;
      - наукові основи, технологію, тактику та організацію аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій різних видів: диспозиції виїздів у підрозділах і використання спеціальної техніки на обслуговуваних підприємствах;
      - порядок відправлення особового складу і технічних засобів на ліквідацію аварій;
      - нормативні і методичні документи та положення щодо профілактики аварій;
      - порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій;
      - терміни подання і складання звітних документів і заявок;
      - методичні положення щодо виготовлення депресійних, газових і радіаційних знімань;
      - документацію аналітичних лабораторій та інших структурних підрозділів, які займаються профілактичною роботою на обслуговуваних об'єктах;
      - норми засобів пожежогасіння в різних місцях і гірничих виробках;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер гірничорятувальної служби I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер гірничорятувальної служби I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер гірничорятувальної служби I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер гірничорятувальної служби I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи щодо удосконалення оперативно-технічної діяльності та підвищення боєготовності підрозділів гірничорятувальної служби.

2.2. Особисто бере участь у роботі командного пункту під час ліквідації аварії.

2.3. Аналізує роботи з ліквідації аварій, розробляє і реалізує заходи щодо покращання оперативно-технічної роботи.

2.4. Контролює оперативно-технічну готовність підрозділів, виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки підрозділів і командного складу, розпорядку дня в підрозділах.

2.5. Впроваджує нормативні, розпорядчі та методичні документи, які регламентують діяльність служби.

2.6. Визначає потребу в технічних засобах та матеріалах аварійного призначення, контролює правильне їх використання, обслуговування і зберігання, терміни ремонту і готовність до негайного застосування.

2.7. Організовує метрологічне забезпечення апаратури, обладнання і спеціальних технічних засобів, установлює періодичність перевірок засобів вимірювання і розробляє графіки їх проведення.

2.8. Бере участь у розробленні табеля технічного оснащення, проведенні випробувань, впровадженні нових технічних засобів і способів ведення аварійно-рятувальних, технічних та водолазних робіт.

2.9. Здійснює контроль за профілактичною діяльністю відповідних служб, підрозділів на обслуговуваних підприємствах; готовність шахтових гірничорятувальних станцій до виконання своїх обов'язків; виконання робіт щодо запобігання аварій; підвищення протиаварійної готовності підприємств.

2.10. Забезпечує своєчасне проведення на обслуговуваних об'єктах депресійних, газових і радіаційних знімань, контролює роботу газоаналітичних лабораторій.

2.11. Бере участь у виробленні й реалізації планів дислокацій підрозділів центральної служби і шахтових гірничорятувальних станцій; розробленні диспозицій виїздів підрозділів на аварії.

2.12. Надає методичну і технічну допомогу підрозділам в проведенні раціоналізаторської винахідницької роботи.

2.13. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення програм і тематики підготовки рядового і командного складу підрозділів.

2.14. Веде встановлений облік, звітність, документацію з оперативно-технічної, профілактичної та іншої роботи.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер гірничорятувальної служби I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер гірничорятувальної служби I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.