Інструкція для посади "Машиніст відвального моста 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст відвального моста 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом відвального моста 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси ведення відкритих гірничих робіт;
      - фізико-механічні властивості розроблюваних гірських порід, поведінку їх у масиві та у відвалі;
      - схеми відвалоутворювання;
      - ознаки зсувних явищ;
      - будову і правила технічної експлуатації машин і механізмів відвального моста, його механічного, гідравлічного, пневматичного та електричного обладнання, засобів вимірювання, електрозварювальних машин і апаратів, засобів вулканізації, системи упорядкування сигналізації та зв'язку;
      - систему змазування, застосування мастил та їх властивості;
      - основні знання про будову залізничних колій, порядок їх нарощування і пересування;
      - електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3 розряду.

1.4. Машиніст відвального моста 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст відвального моста 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст відвального моста 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст відвального моста 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує відвальним мостом і його механізмами з транспортування гірничої маси, відвалоутворювання і пересування моста вздовж вибою при спільній роботі з розкривними екскаваторами.

2.2. Забезпечує узгодженість виконавських дій з екскаваторами і зі всіма пультами керування мостом (головний, відвальної опори, ходових механізмів та інших).

2.3. Стежить за укладанням ґрунту у відвал, станом траси і відвалу, робочого майданчика, справністю механізмів моста.

2.4. Випробовує і регулює роботу відвального моста за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Пересовує відвальний міст за заданою схемою.

2.6. Бере участь у обробленні кабелю, заміні стрічки.

2.7. Перевіряє заземлення і стан гнучкого кабелю.

2.8. Виявляє й усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.9. Виконує поточний ремонт і бере участь в інших видах ремонту.

2.10. Приймає і оглядає відвальний міст після ремонту та під час приймання і здавання зміни.

2.11. Бере участь у складанні відомості на ремонт обладнання.

2.12. Забезпечує безпечну роботу моста, що працює спільно з екскаваторами.

2.13. Укріплює відвальний міст під час значних вітрових навантажень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст відвального моста 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст відвального моста 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування головного пульта керування.