* *
Інструкція для посади "Робітник виробничих лазень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник виробничих лазень" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги промислової санітарії;
      - призначення, властивості та необхідну концентрацію мийних, вибілюючих і дезінфікуючих засобів, способи готування та. застосування їх;
      - правила прибирання і прийоми миття;
      - правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Робітник виробничих лазень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник виробничих лазень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник виробничих лазень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник виробничих лазень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, зберігає, сортує та видає білизну й спецодяг.

2.2. Готує пральні, крохмальні та підсинюючі розчини.

2.3. Пере спецодяг, білизну та інші предмети виробничого призначення вручну і на машинах; сушить у сушильних барабанах (камерах) або в природних умовах; прасує на пресах або вручну.

2.4. Виконує дрібний ремонт спецодягу та білизни.

2.5. Стежить за станом душових установок, кранів, душових сіток, сходових кліток, вікон.

2.6. Готує різні мийні та дезінфікуючі розчини.

2.7. Наповнює бачки питною водою.

2.8. Розставляє урни для сміття, чистить та дезінфікує їх.

2.9. Прибирає та дезікфікує туалети, душові, гардеробні та інші місця загального користування у виробничих лазнях.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник виробничих лазень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник виробничих лазень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник виробничих лазень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник виробничих лазень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник виробничих лазень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник виробничих лазень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник виробничих лазень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник виробничих лазень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник виробничих лазень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник виробничих лазень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.