* *
Інструкція для посади "Пробовідбірник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пробовідбірник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пробовідбірника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову доменної печі;
      - основи процесу виплавки чавуну;
      - хімічні та фізичні властивості газів, чавуну й шлаку;
      - будову приладів для вимірювання температури й тиску в печі;
      - правила та прийоми відбору проб газу, чавуну та шлаку;
      - будову і правила роботи в кисневих апаратах.

1.4. Пробовідбірник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пробовідбірник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пробовідбірник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пробовідбірник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відбирає проби газу по радіусу колошника доменних печей.

2.2. Пробиває та прочищає отвори для відбору газу із шахти доменної печі.

2.3. Робить заміри температури та тиску на різних горизонтах шахти і в горні доменних печей.

2.4. Відбирає проби газу та робить замір температури фурменої зони, а також проб розжарених напіврідких матеріалів із різних горизонтів доменної печі.

2.5. Робить заміри витрат повітря у фурмах.

2.6. Відбирає проби чавуну та шлаку на випусках.

2.7. Готує та перевіряє справність устаткування для відбирання проб.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пробовідбірник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пробовідбірник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пробовідбірник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пробовідбірник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пробовідбірник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пробовідбірник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пробовідбірник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пробовідбірник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пробовідбірник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пробовідбірник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.