Інструкція для посади "Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила роботи зі світлопроменевими осцилографами. тензодатчиками;
      - типи й характеристики тензодатчиків;
      - основи електротехніки;
      - класифікацію різних випромінювань;
      - основні знання про фотоматеріали та способи їх оброблення.

1.4. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наклеює тензодатчики на конструкцію.

2.2. Виготовляє нескладні пристрої, необхідні під час роботи.

2.3. Монтує схеми випробувань і настроювання приладів для осцилографування та тензометрування під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.4. Виконує термооброблення дротяних тензодатчиків.

2.5. Готує проявник та фіксаж за рецептом.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор осцилографування та тензометрування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.