* *
Інструкція для посади "Начальник групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник групи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана-наставника - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи з питань, що регулюють діяльність групи;
      - міжнародні конвенції та нормативні акти відносно аварійно-рятувальних та буксирно-перегінних робіт;
      - положення Конвенції щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ);
      - нормативні вимоги щодо охорони водного навколишнього середовища;
      - технологію безпечного проведення аварійно-рятувальних та буксирно-перегінних робіт;
      - технічну експлуатацію флоту та спеціального спорядження;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з планування організації аварійно-рятувальної підготовки групи, проведення тренувальних аварійно-рятувальних навчань у взаємодії із загоном, пароплавствами та портами.

2.2. Організовує та проводить аварійно-рятувальні роботи суднами групи, веде аналіз аварійних обставин та надає необхідні рекомендації.

2.3. Оформлює документацію з рятування суден та готує матеріали для ведення справ у відповідних судових органах.

2.4. Бере участь у розробленні заходів, настанов та рекомендацій щодо безпеки мореплавання, проведення аварійно-рятувальних операцій, забезпечення морських буксирувань, ліквідації аварійних розливів нафти.

2.5. Організовує підготовку буксирувальних експедицій суднами групи, готує інструкції із забезпечення їх безпеки.

2.6. Упроваджує на суднах групи прогресивні заходи та технічні засоби судноводіння.

2.7. Організовує навчання судноводіїв та рятувальників щодо забезпечення безаварійного плавання, роботу аварійно-рятувальних операцій, що проводяться.

2.8. Бере участь у розслідуванні аварійних випадків та підготовці за ними проектів наказів, у здійсненні контролю за проведенням щорічних перевірок знань судноводіїв на суднах групи, в інспекторських оглядах суден групи, у підборі та розстановці командного складу групи суден.

2.9. Організовує контроль за дотриманням планів завантаження суден буксирно-рятувального флоту за максимально ефективного їх використання.

2.10. Розробляє разом з іншими відділами та групами загону заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи флоту, зниження виробничих простоїв суден.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.