* *
Інструкція для посади "Начальник вокзалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вокзалу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатаційною діяльністю, для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються діяльності морських вокзалів, правила перевезення пасажирів, багажу та вантажу;
      - будову та конструктивні особливості пасажирських причалів та інших споруд вокзалу, а також правила їх експлуатації та ремонту;
      - основи економіки морського транспорту;
      - передовий досвід організації робіт з якісного обслуговування пасажирів;
      - види та форми звітності щодо роботи морського вокзалу;
      - нормативні акти про охорону морського навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник вокзалу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вокзалу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вокзалу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вокзалу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю морського вокзалу.

2.2. Організовує ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів вокзалу, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку, якісне виконання планових завдань, удосконалення культури обслуговування пасажирів, збільшення обсягу та розширення номенклатури послуг, що надаються пасажирам, як на вокзалі, так і на пасажирських суднах усіх ліній.

2.3. Організовує вивчення та впровадження вітчизняних та зарубіжних передових форм та засобів обслуговування пасажирів.

2.4. Забезпечує безпечні умови посадки та висадки пасажирів та стоянки суден біля причалів морського вокзалу.

2.5. Організовує на пасажирських причалах рятувальні пости, обладнані відповідним справним інвентарем.

2.6. Забезпечує належний санітарно-технічний стан усіх вокзальних приміщень, причалів, інших споруд та територій вокзалу.

2.7. Здійснює контроль за відправленням пасажирських суден у рейс відповідно до розкладу руху.

2.8. Здійснює нагляд за додержанням трудової дисципліни, відповідного порядку на суднах, що знаходяться біля причалів морського вокзалу.

2.9. Забезпечує безпеку стоянки суден, здійснює контроль за додержанням правил та норм охорони морського навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення вокзалу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, підвищення рівня їх кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вокзалу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вокзалу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вокзалу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вокзалу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вокзалу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вокзалу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вокзалу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вокзалу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вокзалу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вокзалу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вокзалу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вокзалу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вокзалу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вокзалу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вокзалу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вокзалу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.