Інструкція для посади "Натирач підлоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Натирач підлоги" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи і правила користування електричними натирачами підлоги;
      - асортимент лаку, мастики і воску та правила користування ними.

1.4. Натирач підлоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Натирач підлоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Натирач підлоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Натирач підлоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Натирає підлогу електричним натирачем підлоги або ножною щіткою, попередньо звільнивши площу для натирання.

2.2. Очищає підлогу від сміття та бруду.

2.3. Усуває дрібні неполадки в роботі електричних натирачів підлоги.

2.4. Готує мастику або віск, наносить лак, мастику або віск на поверхню підлоги.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Натирач підлоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Натирач підлоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Натирач підлоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Натирач підлоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Натирач підлоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Натирач підлоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Натирач підлоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Натирач підлоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Натирач підлоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Натирач підлоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Натирач підлоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Натирач підлоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Натирач підлоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Натирач підлоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Натирач підлоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Натирач підлоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.