Інструкція для посади "Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематику, схему керування, правила регулювання, змащування штабелеформувальної машини, взаємодію допоміжних механізмів і агрегатів;
      - будову контрольно-вимірювальної апаратури;
      - правила настроювання машини на потрібний режим роботи.

1.4. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує штабелеформувальною машиною під час переміщення та укладання залізорудної сировини, вантажів у мішках, пакетах у штабелі заданої висоти за допомогою програмуючих пристроїв.

2.2. Готує машину до пуску, переводить її на автоматичну роботу за допомогою програмуючого пристрою.

2.3. Стежить за роботою машини, тиском повітря, рівнем масла.

2.4. Перевіряє повітряний фільтр і спускає воду із нього.

2.5. Перевіряє роботу фотореле, настроює їх і очищає лінзи.

2.6. Контролює своєчасне подавання залізорудної сировини, вантажів у мішках, пакетах до машини.

2.7. Виявляє несправності в роботі штабелеформувальної машини.

2.8. Виконує поточний ремонт машини.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст штабелеформувальної машини 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.