Інструкція для посади "Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення про кімнату відпочинку водіїв автотранспортних засобів;
      - правила внутрішнього розпорядку;
      - порядок реєстрації відпочиваючих;
      - порядок обліку та складання встановленої звітності;
      - санітарні норми та протипожежні заходи у побутових житлових приміщеннях.

1.4. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, реєструє та розміщує водіїв у кімнатах відпочинку.

2.2. Стежить за дотриманням водіями правил внутрішнього розпорядку, контролює роботу обслуговуючої зміни.

2.3. Утримує в належному стані обладнання та інвентар, визначає їх потребу та складає заявки.

2.4. У визначені терміни замінює постільну білизну.

2.5. Несе відповідальність за дотримання протипожежних та санітарних правил водіями та обслуговуючим персоналом.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.