Інструкція для посади "Черговий по залу автобусної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий по залу автобусної станції" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань організації обслуговування пасажирів;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила користування залами очікування;
      - порядок і режим роботи підрозділів автостанції;
      - місце знаходження медпункту;
      - форми проїзних документів і правила їхнього оформлення;
      - розклад руху транспорту;
      - правила користування автоматичною камерою схову і касами-автоматами;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку, основи організації праці.

1.4. Черговий по залу автобусної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий по залу автобусної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий по залу автобусної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий по залу автобусної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вживає заходів для створення максимальних зручностей пасажирам в приміщеннях автостанції.

2.2. Забезпечує підтримання чистоти і порядку в залах очікування.

2.3. Надає необхідні довідки пасажирам та необхідну допомогу.

2.4. Здійснює контроль за своєчасністю і якістю прибирання приміщень обслуговуючим персоналом.

2.5. Забезпечує збереження і вживає заходів щодо підтримання в справному стані обладнання й інвентарю.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий по залу автобусної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий по залу автобусної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий по залу автобусної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий по залу автобусної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий по залу автобусної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий по залу автобусної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий по залу автобусної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий по залу автобусної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий по залу автобусної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий по залу автобусної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.