Інструкція для посади "Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схему роботи складових одиниць та приладів системи живлення паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів;
      - будову, принципи роботи, способи та прийоми демонтажу агрегатів та складових одиниць газобалонної паливної апаратури, принципи діагностики та регулювання демонтажу і монтажу приладів, змонтованих на складових одиницях паливної апаратури, способи регулювання паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів на економічну роботу.

1.4. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Діагностує, дефектує та регулює деталі складових одиниць паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів.

2.2. Перевіряє і регулює газову апаратуру системи живлення безпосередньо на автомобілях.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з паливної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Клапани-фільтри електромагнітні запірні - перевірка стану і кріплення.

5.2. Насос паливний високого тиску - розбирання, регулювання.

5.3. Фільтр редуктора - демонтаж, очистка, монтаж.