* *
Інструкція для посади "Завідувач контейнерного майданчика", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач контейнерного майданчика" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи контейнерного майданчика;
      - правила зберігання і перевезення вантажів (в тому числі небезпечних) у контейнерах;
      - технічні умови навантаження, кріплення контейнерів на відкритому рухомому складі;
      - положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи контейнерного майданчика;
      - умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач контейнерного майданчика призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач контейнерного майданчика підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач контейнерного майданчика керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач контейнерного майданчика під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу контейнерного майданчика.

2.2. Забезпечує приймання, зберігання, сортування, відвантаження та облік контейнерів, а також якісне оформлення перевізних документів.

2.3. Забезпечує ефективне використання виробничих площ майданчика, обладнання і пристосувань, вантажно-розвантажувальних механізмів.

2.4. Контролює дотримання технічних умов навантаження контейнерів на відкритий рухомий склад, технологію вантажно-розвантажувальних робіт, час простою автомобілів під вантажними операціями.

2.5. Забезпечує своєчасне відвантаження контейнерів для ремонту і отримання їх з ремонту.

2.6. Забезпечує правильну технічну експлуатацію обладнання контейнерного майданчика.

2.7. Бере участь в експертній перевірці вантажів.

2.8. Організовує матеріально-технічне постачання контейнерного майданчика, роботу прийомоздавальників вантажів і механізаторів, що обслуговують контейнерний майданчик.

2.9. Аналізує роботу контейнерного майданчика, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.10. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників контейнерного майданчика.

2.11. Розробляє і впроваджує заходи щодо поліпшення роботи контейнерного майданчика.

2.12. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності.

2.13. Керує працівниками контейнерного майданчика.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач контейнерного майданчика має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач контейнерного майданчика має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач контейнерного майданчика має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач контейнерного майданчика має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач контейнерного майданчика має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач контейнерного майданчика має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач контейнерного майданчика має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач контейнерного майданчика має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач контейнерного майданчика має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач контейнерного майданчика несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.