* *
Інструкція для посади "Агент з передплати періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з передплати періодичних видань" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, інструкції, інші керівні матеріали та документи, які регулюють операції з проведення передплати періодичних видань;
      - організацію здійснення передплати;
      - правила та порядок укладення договорів й оформлення необхідних документів з передплати;
      - методи аналізу і порядок збирання та опрацювання інформації про стан передплати;
      - прийоми та методи ділового спілкування;
      - основи економіки, психології та законодавства про працю.

1.4. Агент з передплати періодичних видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з передплати періодичних видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з передплати періодичних видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з передплати періодичних видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з передплати періодичних видань.

2.2. Аналізує стан і тенденції зміни попиту на видання, бере участь у складанні планів з передплати.

2.3. Формує базу даних передплатників видання.

2.4. Встановлює зв'язки з підприємствами, установами, культурно-освітніми закладами з метою проведення передплати періодичних видань.

2.5. Налагоджує ділові контакти з відповідними підрозділами поштових служб.

2.6. Супроводжує процес самопередплати.

2.7. Здійснює оперативний облік передплати періодичних видань, відповідає за виконання плану з передплати.

2.8. Подає пропозиції щодо коригування коштів видавництва на організацію передплати видання.

2.9. Складає і подає у встановлені терміни відповідну звітність.

2.10. Забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, інших необхідних документів з передплати.

2.11. Веде облік претензій з виконання умов передплати.

2.12. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає заходів щодо їх усунення і запобігання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з передплати періодичних видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з передплати періодичних видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з передплати періодичних видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з передплати періодичних видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з передплати періодичних видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з передплати періодичних видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з передплати періодичних видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з передплати періодичних видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з передплати періодичних видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з передплати періодичних видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.