Інструкція для посади "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - структуру побудови автоматизованих рентгенівських аналітичних систем;
      - основи побудови метрологічної бази рентгенівських лабораторій;
      - принцип роботи обчислювальних машин і їх зв'язок з рентгеноспектральними аналізаторами;
      - основи рентгенівської фізики, математичної статистики, електроніки, обчислювальної техніки і програмування в обсязі програми підготовки кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

1.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує кількісні та якісні аналізи проб різного агрегатного стану з використанням автоматизованих рентгенівських аналітичних систем (квантометр плюс обчислювальна машина) і обслуговує ці системи.

2.2. Виконує нестандартні визначення елементів у складних за хімічним і фазовим складом об'єктах.

2.3. Визначає концентрації елементів з використанням різних способів розрахунку на основі рішення рівнянь зв'язку.

2.4. Застосовує рентгеноспектральний аналіз під час дослідження тонкої структури спектра.

2.5. Контролює проведені вимірювання і розрахунки.

2.6. Освоює і впроваджує нові методи рентгеноспектрального аналізу.

2.7. Усуває дрібні несправності обчислювальної машини.

2.8. Передає інформацію до автоматизованої системи керування технологічним процесом.

2.9. Освоює нову апаратуру для рентгеноспектрального аналізу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.