Інструкція для посади "Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи насосів попереднього розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних), ртутних манометрів;
      - коротку характеристику методів визначення кисню, водню;
      - вплив газу на властивості металів;
      - фізико-хімічні основи методу вакуум-нагрівання;
      - методи аналізу газів;
      - хімічні основи методу низькотемпературної конденсації;
      - будову електричної печі опору;
      - правила поводження з хімічними реактивами, ртуттю і рідким азотом;
      - інструкції щодо роботи на скляних ртутно-вакуумних установках.

1.4. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає гази в металах на вакуумних установках методом вакуум-нагрівання.

2.2. Готує зразки і зважує їх на аналітичних терезах.

2.3. Готує вакуумні установки до роботи.

2.4. Заміряє температуру за допомогою термопари.

2.5. Проводить холості досліди.

2.6. Визначає вміст газу в металах за розрахунковою формулою.

2.7. Проводить вимірювання вакууму за допомогою вакуумметрів.

2.8. Чистить і промиває скляні і кварцеві вироби.

2.9. Збирає пролиту ртуть.

2.10. Очищає ртуть способом фільтрації механічним способом і сублімацією.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з аналізу газів у металах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.