Інструкція для посади "Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і види консервації і розконсервації, найменування деталей, виробів, окремих вузлів устаткування та інструменту, які надходять на консервацію;
      - види корозії, матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і підготовку деталей, виробів, окремих вузлів устаткування, інструментів та іншої подібної готової продукції, а також консервації і розконсервації;
      - основні знання про призначення установок, стендів і спеціального устаткування, застосовуваного під час консервації, основні властивості, марки і найменування антикорозійних матеріалів;
      - технологічний процес консервування;
      - режими антикорозійної обробки;
      - порядок укладання і пакування готової продукції, оформлення документації на виконану роботу;
      - призначення та умови застосування простих контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила керування простими підйомними механізмами.

1.4. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує зовнішню консервацію і розконсервацію деталей, виробів, окремих вузлів, інструменту та іншої подібної готової продукції на короткий і тривалий час зберігання.

2.2. Чистить, промиває і змащує різними способами готову продукцію вручну в підігрітих масляних ваннах з витримуванням і без витримування.

2.3. Виконує фарбування, обвуглювання, просочування і обгортання.

2.4. Підготовлює тару і пакує деталі, вироби, окремі вузли машин та інструменту.

2.5. Транспортує їх до місця зберігання.

2.6. Використовує прості підйомно-транспортні механізми.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консервувальник устаткування та металовиробів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати та авіадвигуни - зовнішня очистка від пилу і бруду.

5.2. Інструмент - консервація і розконсервація.

5.3. Листи стальні - промаслювання.

5.4. Трубки паливної системи - консервація.